تعطیلی قسمتی از خط یک متروی تورنتو به مدت ۱۰ روز از همین دوشنبه

خط یک متروی تورنتو از ایستگاه سنت جورج تا ایستگاه سنت اندرو به مدت ۱۰ روز از دوشنبه ۱۵ مارس تا چهارشنبه ۲۴ مارس تعطیل است.

کارکنان TTC قرار است در این مدت تعمیراتی را در این خط انجام دهند. در این مدت می توانید از اتوبوس های شاتل استفاده کنید.

منبع: cp24