گزارش قیمت مسکن در تورنتو (نوامبر) کاهش نسبت به ماه اکتبر، افرایش نسبت به پارسال

قیمت مسکن در GTA از میانگین ۸۴۴ هزار دلار در نوامبر ۲۰۱۹، به میانگین ۹۵۶ هزار دلار در نوامبر ۲۰۲۰ رسیده. در ماه اکتبر قیمت مسکن میانگین ۹۶۸ هزار دلار بود.

تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته کاهش چشمگیری داشته. در ماه اکتبر حدود ۱۰۵۰۰ معامله مسکن در تورنتو و اطراف ثبت شد. اما در ماه نوامبر این تعداد به حدود ۸۷۰۰ معامله رسیده.

اما با این حال تعداد معاملات نسبت به سال گذشته افزایش داشته. نوامبر سال گذشته حدود ۷ هزار معامله مسکن در تورنتو و اطراف ثبت شده بود.

این گزارش را سازمان املاک و مستغلات تورنتو (TRREB) منتشر کرده.