شهرداری تورنتو به دنبال دریافت مالیات از خانه های خالی

در سال های گذشته چندین بار موضوع دریافت مالیات از خانه های خالی در تورنتو مطرح شده، اما هیچ وقت به نتیجه نرسیده بود.

حالا دوباره این بحث توسط چند عضو شورا در دستور کار قرار گرفته و نکته مهم این است که جان توری، شهردار تورنتو هم از آن حمایت کرده.

جان توری به موفقیت اجرای این طرح در ونکوور اشاره کرده و پیشنهاد اجرای آن را در تورنتو داده.

در صورت دریافت مالیات از خانه های خالی، صاحب خانه مجبور می شود آن را بفروشد یا به اجاره بدهد تا مالیات نپردازد.

شهرداری تورنتو پیش بینی کرده که اگر یک درصد خانه های تورنتو خالی باشند و روی میانگین ارزش این خانه ها یک درصد مالیات دریافت شود، سالانه ۵۵ تا ۶۶ میلیون دلار درآمد برای شهر ایجاد خواهد شد.

شهرداری در نظر دارد از این درآمد برای ساخت و تامین خانه های ارزان قیمت برای مردم استفاده کند.

موضوع دریافت مالیات از خانه های خالی قرار است در جلسه ۱۰ دسامبر کمیته اجرایی بررسی شود و در صورت تایید، از سال ۲۰۲۲ اجرا می شود.