ممنوعیت دریافت شهریه توسط مراکز نگه داری کودکان آنتاریو

تمام مراکز نگه داری کودکان در آنتاریو ملزم شده اند که در زمان تعطیلی به دلیل شیوع کرونا، از والدین شهریه دریافت نکنند.

همچنین والدین نگران نباشند، چرا که جای فرزندشان محفوظ خواهد بود. طبق دستور دولت آنتاریو، مراکز نگهداری حق ندارند در این روزهای تعطیلی که شهریه پرداخت نمی شود، جای کودک را به فرد دیگری بدهند.

دولت آنتاریو از مراکز نگهداری خواسته که از برنامه های حمایتی دولت فدرال استفاده کنند. تقریبا سه هفته است که مراکز لایسنس دار نگهداری کودکان در آنتاریو تعطیل هستند.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc