جذب نیرو توسط شهرداری تورنتو در سال ۲۰۲۰

کمپین استخدامی شهرداری تورنتو برای سال ۲۰۲۰ آغاز شده و اگر می خواهید برای مشاغل فصلی تابستان و موارد دیگر با شهرداری تورنتو همکاری کنید، باید به صورت آنلاین ثبت نام کنید.

همچنین اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد پروسه استخدام و مصاحبه دریافت کنید، نمایشگاه هایی با همین منظور برگزار خواهد شد. در این کمپین استخدامی برای موقعیت های شغلی گوناگونی نیرو جذب خواهد شد. برخی از این موقعیت های شغلی شامل غریق نجات، راهنمای کمپ، مسئول غرفه پارک و… است. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر و همچنین نمایشگاه های شغل زیر مراجعه کنید.

Website: Click Here!

Recruitment Fairs
• Sunday, February 2 from 5 p.m. to 8 p.m. at Regent Park Community Centre
• Wednesday, February 5 from 5 p.m. to 8 p.m. at Masaryk-Cowan Community Recreation Centre
• Thursday, February 6 from 5 p.m. to 8 p.m. at Scarborough Civic Centre

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: narcity