کانادا در فهرست بهترین کشورهای جهان برای زنان

کانادا به عنوان پنجمین کشور برتر جهان برای زندگی زنان انتخاب شد. این گزارش توسط US News و World Report منتشر شده. این رده بندی بر اساس معیارهای زیر انجام شده است:

• میزان اهمیت به حقوق بشر
• برابری جنسیتی
• برابری دستمزدها
• پیشرفت و امنیت

کانادا در حوزه برابری جنسیتی در وضعیت خوبی قرار دارد، اما در حوزه برابری دستمزدها پیشرفت کندی داشته. فهرست ده کشور برتر برای زنان به شرح زیر است:

۱- دانمارک
۲- سوئد
۳- هلند
۴- نروژ
۵- کانادا
۶- فنلاند
۷- سوئیس
۸- نیوزیلند
۹- استرالیا
۱۰- اتریش

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: dailyhive