۸ پارک تورنتو برای تیوب سواری

تیوب سواری یکی از ورزش های شاد و مهیجی است که می توانید در زمستان های سرد تورنتو انجام دهید. در این مطلب ۸ مورد از پارک ها و پیست های تورنتو را که امکان تیوب سواری دارند، برایتان جمع آوری کرده ایم.

توجه داشته باشید که قبل از مراجعه به محل مورد نظر، نام آن ها را جستجو کرده و با آن ها تماس بگیرید و از وضعیت و شرایط محل مطلع شوید.

– Chicopee Tube Park
Address: 1600 River Road East, Kitchener, ON

– Ski Snow Valley
Address: 2632 Vespra Valley Road, Minesing

– Ski Lakeridge
Address: 790 Chalk Lake Road, Uxbridge

– Horseshoe Adventure Park
Address: 1101 Horseshoe Valley Road – Comp. 10, Barrie

– Mount Pakenham
Address: 577 Ski Hill Road, Pakenham

– Boler Mountain
Address: 689 Griffith Street, London

– Blue Mountain
Address: 108 Jozo Weider Boulevard, Blue Mountains

– The ROC
Address: 26479 Civic Centre Road, Georgina

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦