بازدید از تونل پر زرق و برق تورنتو

دوربین ها و اینستاگرام خود را آماده کنید که تونل پر زرق و برق تورنتو دوباره به شهر برگشته است.

این مکان زیبا Tunnel of Glam نام دارد و برای ساخت آن بیش از ۱۴ میلیون پولک پشت و رو استفاده شده. این تونل پولکی از ۱ دسامبر آغاز به کار کرده و تا ۶ ژانویه نیز برقرار خواهد بود. بازدید از تونل برای عموم رایگان است. ساعات بازدید از ۷ صبح تا ۱۱ شب است.

Address: 1501 Yonge St, Toronto, Ontario

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع:‌ dailyhive