اعتراضات بی صدا در 35 ایستگاه متروی تورنتو

کارگران TTC امروز قرار است در 35 ایستگاه مترو به نشانه اعتراض تی شرت با شعار Keep Transit Public بپوشند.

این اعتراضات علیه برنامه داگ فورد برای کنترل سیستم مترو انجام می شود.

اخیرا صحبت هایی شده که اداره سیستم متروی تورنتو به مسئولین استانی منتقل شود.

 

منبع: narcity