آخر هفته در تورنتو چکار کنیم؟ رویدادها و برنامه‌های ۷ تا ۹ جون

اکثر ما در طول هفته، سخت کار می‌کنیم و انتظار آخر هفته را می‌کشیم تا کمی تفریح و استراحت داشته باشیم.

خوشبختانه در این فصل رویدادها، برنامه‌ها و فستیوال‌های متعددی در سطح شهر تورنتو برگزار می‌شود که می‌توانید در آن‌ها شرکت کنید و اوقات خوشی را با دوستان یا خانواده بگذرانید.در این پست، ۵ رویدادی که این آخر هفته (۷ تا ۹ جون) در تورنتو برگزار می‌شوند را معرفی کرده‌ایم.