دولت فدرال بیش از ۲۰۰ میلیون دلار بودجه برای بهبود دسترسی ساکنان آنتاریو به مهدکودک‌ها و مراکز مراقبت از کودکان اختصاص داده. هدف این بودجه ایجاد فضاهای بیشتر برای مراقبت از کودکان است.

هدف این است که تا سال ۲۰۲۶، حدود ۸۶ هزار فضای جدید برای مراقبت از کودکان در آنتاریو با هزینه متوسط ۱۰ دلار در روز ایجاد شود. در حال حاضر، آنتاریو هزینه‌های مراقبت از کودک را تا ۵۰ درصد کاهش داده و هزینه متوسط آن ۲۳ دلار در روز است.