دوشنبه ۲۰ می ویکتوریا دِی است در تورنتو کجا باز است و کجا تعطیل؟

همانطور که می‌دانید دوشنبه آینده (۲۰ می) ویکتوریا دِی است و تعطیل رسمی محسوب می‌شود. آخرین دوشنبه قبل از ۲۴ می‌ به افتخار تولد ملکه ویکتوریا، «ویکتوریا دِی» نام گذاری شده.

در این پست، فهرست مراکز تعطیل و باز تورنتو را در ویکتوریا دِی اطلاع رسانی کرده ایم. توجه داشته باشید که در روزهای شنبه و یکشنبه، همه چیز طبق روال همیشه است.