بر اساس گزارش جدید شهرداری، تورنتو در دهه آینده با حدود ۲۶ میلیارد دلار کسری بودجه زیرساختی مواجه است. این شکاف بودجه به این معنی است که شهر برای حفظ وضعیت فعلی زیرساخت ها مثل حمل و نقل عمومی و کتابخانه‌های عمومی به پول بیشتری نیاز دارد.

شهر تورنتو بیش از ۷۳ میلیارد دلار دارایی دارد، اما برای حفظ وضعیت خوب آن‌ها در ده سال آینده به ۴۰ میلیارد دلار نیاز دارد. سرمایه فعلی شهر تنها حدود یک سوم این مبلغ را پوشش می‌دهد که منجر به شکاف بودجه قابل توجهی در آینده می‌شود.