در سال ۲۰۲۳، نرخ فضاهای اداری خالی در تورنتو به ۱۷٫۵ درصد افزایش یافت که علت آن افزایش کار به صورت ریموت و تغییرات اقتصادی ناشی از کووید اعلام شده.

شهرداری تورنتو در حال بررسی این موضوع است تا ببیند می‌شود فضاهای خالی اداری را به واحدهای مسکونی تبدیل کرد یا نه.

کلگری با موفقیت تعدادی ساختمان های اداری را به مسکن تبدیل نموده و ۲۳۰۰ واحد مسکونی ایجاد کرده. حالا تورنتو با الهام از این اقدام کلگری می‌خواهد این کار را انجام دهد. هنوز این طرح در دست بررسی است.