دولت آنتاریو قصد دارد قوانین جدیدی را برای محافظت بهتر از اطلاعات دانش آموزان در برابر سوءاستفاده ارائه کند. هدف این قانون جلوگیری از سرقت یا استفاده نامناسب از اطلاعات کودکان است.

به گفته دولت، مقررات آتی می‌تواند شامل استانداردهای مناسب سن برای برنامه‌هایی باشد که دانش‌آموزان روی لپ‌تاپ‌های مدرسه استفاده می‌کنند. همچنین در آن استانداردهایی برای نرم‌افزارهایی که توسط مدارس تهیه شده اند، گنجانده می شود.

هدف این اقدامات جلوگیری از فروش اطلاعات دانش آموزان توسط اشخاص ثالث است.