علیرغم هشدارهای «انجمن پزشکی آنتاریو» در مورد کمبود پزشک خانواده، وزارت بهداشت آنتاریو معتقد است که نگرانی در مورد تامین پزشک وجود ندارد.

وزارت بهداشت آنتاریو می‌گوید که از ۲۰-۲۰۱۹ تا ۲۴-۲۰۲۳ تعداد پزشکان آنتاریو ۸٫۹ درصد افزایش یافته. این درحالی است که رشد جمعیت در این بازه زمانی ۷٫۱ درصد بوده است. همچنین در این دوره درآمد پزشکان آنتاریو حدود ۱۰ درصد افزایش یافته. همه این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که آنتاریو مشکلی در حفظ و جذب پزشکان ندارد.

انجمن پزشکی آنتاریو با گفته های وزارت بهداشت موافق نیست. گزارش ها نشان می‌دهند که بیش از ۲ میلیون نفر در آنتاریو پزشک خانواده ندارند که این تعداد در آینده بیشتر هم می‌شود.