دیروز حامیان فلسطین در داون تاون تورنتو تجمع کرده اند. پلیس تخمین زده که حدود ۳ هزار نفر در این تجمع حضور داشته اند. شعار ها بیشتر در مورد حمله اسرائیل به رفح بوده.

این تجمع اعتراضی از جلوی کنسولگری اسرائیل آغاز شده و به کمپ معترضان در دانشگاه تورنتو رسیده.

به گفته پلیس این تظاهرات هیچ دستگیری و درگیری نداشته. دانشگاه تورنتو از پلیس خواسته بود که حین تظاهرات در محوطه دانشگاه حضور داشته باشد.