داگ فورد (نخست وزیر آنتاریو) با ابراز نگرانی در مورد احتمال آزار، اذیت و قلدری، خواستار خروج کمپ‌های اعتراضیِ طرفداران فلسطین از محوطه دانشگاه‌ها شده است.

داگ فورد می‌گوید که با چنین کمپ‌هایی موافق نیست و اخیرا پیام‌هایی از والدین دریافت کرده که نگران مورد آزار و اذیت قرار گرفتن فرزندان خود هستند.