جنگ بین حماس و اسرائیل باعث شده که سال گذشته میزان حوادث یهودستیزی در کانادا افزایش قابل توجهی داشته باشد.

در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۷۹۱ مورد حوادث مرتبط با یهودستیزی در کانادا گزارش شده که تقریبا دو برابر سال قبل است. آزار و اذیت آنلاین بخش قابل توجهی از این حوادث را به خود اختصاص داده اند.