به گفته بانک مرکزی کانادا، چاپ اسکناس‌های ۲۰ دلاری جدید با تصویر کینگ چارلز تا سال ۲۰۲۷ به تعویق افتاده.

بانک مرکزی می‌گوید که فرآیند طراحی مجدد اسکناس در حال انجام است، اما چندین سال طول می‌کشد تا تکمیل شود.

در ۲۰ دلاری‌های جدید قرار است تصویر کینگ چارلز جایگزین تصویر ملکه الیزابت شود.