امروز خارج از عمارت دریک (خواننده مشهور کانادایی) تیراندازی شده.

انتظار می رود فیلم دوربین های امنیتی اطراف عمارت در شناسایی عامل یا عاملان این تیراندازی به پلیس کمک کنند.

همچنین قرار است اکانت های رسانه های اجتماعی دریک برای ارزیابی هرگونه تهدید یا نشانه‌های خصومت شخصی بررسی شوند.