تحقیقات عمومی فدرال، یافته‌های نگران‌کننده‌ای را در مورد مداخله خارجی‌ها در انتخابات سال ۲۰۱۹ نشان داده. این مداخله‌ها تاثیری روی نتیجه انتخابات نداشته اند، اما شواهد نشان می‌دهند که برخی از سیاستمداران و نامزدها با خارجی‌ها در ارتباط بوده اند.

گزارش‌های اولیه نشان می‌دهند که گروهی از افراد وابسته به دولت چین، با برخی از سیاستمداران و نامزدهای انتخاباتی رابطه داشته اند. همچنین هند و چین هر دو تلاش کرده‌اند تا با حمایت مالی در انتخابات ۲۰۱۹ مداخله کنند.