تصادفات و جرایم رانندگی در حالت مستی در منطقه GTA در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته.

پلیس آنتاریو (OPP) گفته که هر راننده‌ای که به هر دلیلی توسط پلیس استانی متوقف می‌شود، حتی اگر شواهدی مبنی بر مست بودن نداشته باشد، از او تست الکل گرفته می‌شود.