کلاهبرداری جدید این روزهای کانادا به Canada Carbon Rebate مربوط است. مراقب باشید!

در این روش کلاهبردار با ارسال مسج یا ایمیل جعلی اعلام می‌کند که برای ارائه ریبیت مالیات کربن به اطلاعات شخصی شما نیاز دارد.

آژانس درآمد کانادا (CRA) هشدار داده که هرگز از چنین روش‌هایی برای تماس با مالیات دهندگان در مورد مالیات یا ارائه مزایا استفاده نمی‌کند. فریب چنین پیام هایی را نخورید.