کشورهای G7 متعهد شده‌اند تا اوایل دهه ۲۰۳۰ تولید برق از زغال سنگ را متوقف کنند. البته این روش در صورتی متوقف می‌شود که در آن از فناوری جذب کربن استفاده نشود.

در کانادا، چهار استانِ آلبرتا، ساسکاچوان، نیوبرانزویک و نوا اسکوشیا، هنوز از زغال سنگ برای تولید برق استفاده می‌کنند. این استان‌ها برنامه‌هایی را برای حذف کامل زغال سنگ یا اجرای کامل فناوری جذب کربن تا سال ۲۰۳۰ دارند.

با استفاده از فناوری جذب، می‌توان به طور مداوم از زغال سنگ برای تولید برق استفاده کرد، بدون آنکه کربن وارد جو شود.