وزیر دفاع کانادا می‌گوید که متقاعد کردن کابینه و مردم برای دستیابی به هدف ناتو دشوار است. اعضای ناتو، از جمله کانادا، توافق کرده‌اند که حداقل دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه کنند.

به گفته وزیر دفاع کانادا، بهتر است به جای تاکید بر هدف دو درصدی ناتو، از افزایش هزینه‌های دفاعی کانادا با هدف امنیت ملی حمایت کنیم. او معتقد است که کسی نمی داند منظور از هدف ناتو چیست، اما وقتی بگوییم می خواهیم بیشتر برای امنیت ملی هزینه کنیم، برای مردم قابل درک تر است.

هزینه‌های کنونی کانادا تنها حدود ۱٫۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است و نتوانسته هدف ناتو را برآورده کند.