بایکوت لابلاز از طرف گروهی از مردم اقدامی مفید، یا حمله بیهوده

اخیرا کمپین «بایکوت لابلاز» در کانادا به راه افتاده. این تحریم از یک گروه ۶۳ هزار نفری در Reddit آغاز شده است. اعضای این گروه از هزینه‌های بالای زندگی، مخصوصا قیمت بالای مواد غذایی ناراحت هستند. به همین دلیل کمپین بایکوت کردن لابلاز را به راه انداخته اند. 

به گفته برگزارکنندگان این کمپین، آن‌ها از استراتژی‌های قیمت‌گذاری لابلاز ناراضی هستند، بنابراین تصمیم گرفته‌اند تا از لابلاز و فروشگاه‌های وابسته به آن خرید نکنند. آن‌ها امیدوارند با این حرکت لابلاز در قیمت‌گذاری خود تجدید نظر کند. 

البته کارشناسان می‌گویند که بعید است چنین تحریم‌هایی تاثیر قابل توجهی بر روی سود مالی این شرکت بگذارد. مدیران لابلاز می‌گویند که دلیل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت از سوی تامین کنندگان است. 

 

به نظر شما آیا بایکوت کردن لابلاز تاثیری روی قیمت مواد غذایی دارد؟