از سپتامبر ۲۰۲۵ دانش آموزان دبیرستانی آنتاریو که در کلاس های یازدهم و دوازدهم تحصیل می کنند، در صورت تمایل می‌توانند بیشتر وقت خود را بر روی یک دوره کارآموزی بگذارند. این برنامه با تمرکز بر کسب مهارت‌های فنی و عملی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده.

در حین شرکت در برنامه کارآموزی، دانش آموزان همچنان ملزم به تکمیل دروس اصلی خود مثل ریاضی و انگلیسی هستند.

برنامه جدید به گونه‌ای طراحی شده که به دانش آموزان اجازه می‌دهد تا حدود ۸۰ درصد از زمان خود را به دوره‌های مشارکتی و کارآموزی اختصاص دهند. این دوره‌ها مستقیما با مشاغل فنی در ارتباط هستند.