گزارش‌ها نشان می‌دهند که تغییرات آب و هوایی روی تصمیم گیری مردم کانادا برای خرید خانه و انتخاب محل خانه جدیدشان تاثیر می‌گذارد.

بر اساس گزارش جدید BMO، احتمالا عوامل مرتبط با آب و هوا مانند آتش‌سوزی جنگل ها، سیل، موج گرما و طوفان در طی پنج سال آینده بر انتخاب محل سکونت ۳۹ درصد مردم کانادا تاثیر می‌گذارد.

این نشان می‌دهد که مردم آگاهی بیشتری در مورد تغییرات آب و هوایی پیدا کرده‌اند و ترجیح می‌دهند خانه خود را در مکان امن‌تری خریداری کنند. این تصمیم می‌تواند روی ارزش ملک و تعرفه بیمه اثر بگذارد.