برنامه ملی دندانپزشکی کانادا رسما از امروز کار خود را آغاز می‌کند. در حال حاضر این برنامه برای سالمندان بالای ۷۰ سال اجرایی می‌شود.

برنامه ملی دندانپزشکی دولت فدرال حدود ۹ میلیون نفر را در کانادا که فاقد بیمه خصوصی دندانپزشکی هستند و قشر کم درآمد و متوسط محسوب می‌شوند، تحت پوشش قرار می‌دهد. انتظار می‌رود این برنامه تا سال ۲۰۲۵ به طور کامل برای همه افراد واجد شرایط در دسترس باشد.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.canada.ca/en/services/benefits/dental/dental-care-plan.html