با پایان یافتن فصل آنفلونزا در کانادا و فرا رسیدن بهار و تابستان، ویروس‌های دیگری در کانادا شیوع پیدا می‌کنند، مثل انترو ویروس‌ها و نورو ویروس‌ها.

انترو ویروس‌ها معمولا در فصل تابستان شیوع پیدا می‌کنند و باعث بروز علائمی مثل سرماخوردگی یا حتی شدیدتر می‌شوند. این ویروس اغلب از طریق آب پخش می‌شود و استفاده از استخر و انجام ورزش‌های آبی یکی از دلایل شیوع آن‌هاست.

نورو ویروس‌ها هم روی گوارش تاثیر می‌گذارند و اسهال و استفراغ را در پی دارند. برخی دیگر از بیماری‌ها هم از طریق نیش پشه آلوده منتقل می‌شوند، مثل ویروس نیل غربی.