طبق آمار، در کانادا تنها حدود ۹ درصد پلاستیک‌ها بازیافت می‌شوند و بیشتر زباله‌های پلاستیکی به محل‌های دفن زباله منتقل می‌گردند.

در حال حاضر کانادا به دنبال پیدا کردن بهترین راه برای رسیدگی به زباله‌های پلاستیکی است.

به گفته دولت کانادایی‌ها سالانه بیش از چهار میلیون تن زباله پلاستیکی را دور می‌ریزند که بخش عمده آن‌ها به محل‌های دفن زباله منتقل می‌شوند.