دولت آنتاریو در حال حاضر با کمبود نیرو و تجهیزات برای مقابله با چالش‌های فصل آتش سوزی جنگل‌ها مواجه است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که حدود ۲۰ درصد تیم های آتش نشانی در آنتاریو نیروی کافی ندارند و در برخی از مناطق استان نیمی از پست ها اصلا پر نشده اند. برای رسیدگی به این موضوع، دولت آنتاریو یک پاداش ۵۰۰۰ دلاری به عنوان انگیزه‌ای برای استخدام نیروهای جدید آتش نشانی در نظر گرفته.

همچنین تنها سه تا از هواپیماهای آتش نشانی استان تا قبل از فصل آتش سوزی جنگل‌ها آماده شده اند و مابقی تا ماه جون آماده نخواهند شد.