یکی از اعضای پارلمان آنتاریو در مجلس استانی چفیه پوشیده و به خاطر همین مسئله از او خواسته شده تا پارلمان را ترک کند. رئیس مجلس آنتاریو پوشیدن چفیه را در مجلس ممنوع کرده.

ممنوع شدن پوشیدن چفیه در مجلس انتقادهای فراوانی به دنبال داشته. داگ فورد و سایر مسئولان از مجلس خواسته‌اند تا این ممنوعیت را لغو کند، اما رئیس پارلمان آنتاریو معتقد است که پوشیدن چفیه می‌تواند به عنوان یک بیانیه سیاسی تلقی شود.

در حال حاضر چفیه در کانادا به نمادی از طرفداری فلسطین تبدیل شده.