نظرسنجی جدید Ipsos نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد مردم کانادا معتقدند که در حال حاضر خانه داشتن فقط برای افراد ثروتمند امکان‌پذیر است.

این دیدگاه در میان نسل جوان قوی‌تر است (۹۰ درصد نسل Z و ۸۲ درصد نسل هزاره که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند با این تفکر موافق هستند).

همچنین، ۷۲ درصد کسانی که صاحبخانه نیستند، معتقدند که ممکن است هرگز نتوانند صاحب خانه شوند.