طبق گزارش‌ها، مردم کانادا در یک سال اخیر حدود ۳۶٫۶ میلیارد دلار برای داروهای تجویزی هزینه کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آن توسط منابع دولتی، بیمه خصوصی و خود شخص پرداخت می‌شود.

دولت فدرال قصد دارد با راه اندازی برنامه ملی داروسازی برخی از هزینه‌های دارو را، به ویژه برای داروهای دیابت و ضد بارداری، کاهش دهد. انتظار می‌رود مرحله اول برنامه داروسازی ۱٫۵ میلیارد دلار در طی پنج سال هزینه داشته باشد.

این برنامه هنوز نهایی نشده است.