رانندگان اوبر در تورنتو نسبت به افزایش تعداد خودروهای اوبر در برخی از مکان‌های خاص شهر (مثل فرودگاه بین المللی پیرسون) ابراز نگرانی کرده اند.

در برخی از نقاط شهر تعداد خودروهای اوبر از بقیه جاها بیشتر است. این مسئله باعث شده تا تعداد مسافران با تعداد راننده ها تناسب نداشته باشد و یک سری از راننده‌ها مدت زمان زیادی را در انتظار مسافر سپری کنند، این یعنی زمان تلف شده بدون کسب درآمد.

به طور کلی گزارش‌ها می‌گویند که در شهر تورنتو تعداد راننده‌های اوبر از میزان تقاضا فراتر رفته. رانندگان اوبر قصد دارند روز اول می‌ دست به اعتصاب بزنند و به این شرایط اعتراض کنند.