ایرکانادا از ۲۴ آپریل خط مشی جدید را در رابطه با تغییر صندلی اجرا کرده که نارضایتی بسیاری از مسافران را در پی داشته.

بر اساس تغییرات جدید، اگر مسافر پس از تعیین صندلی بخواهد صندلی خود را تغییر دهد، باید برای آن هزینه پرداخت کند.

به گفته ایر کانادا تعیین صندلی اولیه هنگام چک-این رایگان است، اما هر تغییری که بعد از آن در جای صندلی ایجاد می‌شود، مستلزم هزینه خواهد بود.