قوانین جدید شهرداری تورنتو برای «سگ‌های خطرناک»

پس از اینکه چند مورد حمله سگ خطرناک از سوی ساکنین شهر گزارش شد، شهرداری تورنتو تصمیم گرفت تغییراتی در قوانین مربوط به «سگ خطرناک» ایجاد کند که اگر به یاد داشته باشید همان موقع پیش نویس این تغییرات را اطلاع‌رسانی کردیم. حالا قوانین جدید به تصویب شورای شهر تورنتو رسیده‌اند و اجرایی خواهند شد. قوانین جدید عبارتند از: 

شناسایی و نصب علامت مخصوص سگ خطرناک: صاحبان سگ‌هایی که به عنوان خطرناک طبقه‌بندی شده‌اند، باید یک علامت استاندارد در ملک خود نصب کنند تا به مردم در این رابطه هشدار دهد. 

بازدید کارشناس برای اطمینان از رعایت قوانین: کارکنان شهرداری از خانه همه سگ‌هایی که خطرناک تلقی شده اند، بازدید می‌کنند تا مطمئن شوند که قوانین جدید به درستی اجرا می‌گردند. در حال حاضر ۳۷۳ سگ خطرناک در تورنتو وجود دارد. 

جریمه و مجازات: عدم رعایت قوانین سگ‌های خطرناک می‌تواند تا ۶۱۵ دلار برای صاحب آن جریمه به همراه داشته باشد. حتی در صورت محکومیت در دادگاه، ممکن است تا صد هزار دلار جریمه توسط دادگاه برای صاحب سگ تعیین شود. 

اقدامات ایمنی در مکان‌های عمومی: سگ‌های خطرناک باید با پوزه بند در محیط‌های عمومی تردد کنند و باید هشدار سگ خطرناک به همراه داشته باشند. همچنین باید به آن‌ها اجتماعی شدن و سایر آموزش‌های لازم تعلیم داده شود. توجه داشته باشید که ورود سگ‌های خطرناک به پارک‌های off-leash ممنوع است. 

نظارت و گزارش دهی: شهرداری قرار است به صورت منظم بررسی سگ‌های خطرناک را انجام دهد و به شکایات مربوطه پاسخ دهد. همچنین از شهروندان تورنتو خواسته‌ که در صورت مشاهده هر مورد خطرناک آن را گزارش کنند.