دیروز ۲۴ آپریل، جدیدترین دراو (draw) اکسپرس انتری کانادا با روش category-based برگزار شد.

در این مرحله، اداره مهاجرت برای ۱۴۰۰ نفر فرد مسلط به زمان فرانسه دعوت نامه صادر کرده. این افراد می‌توانند برای اقامت دائم کانادا درخواست دهند. حداقل امتیاز سیستم جامع رتبه‌بندی (CRS) در این مرحله، ۴۱۰ اعلام شده.