دولت فدرال کانادا ۳۶٫۴ میلیون دلار اضافی برای حمایت از برنامه Vaccine Injury Compensation در نظر گرفته.

برنامه جبران خسارات ناشی از واکسن، پس از در دسترس قرار گرفتن واکسن‌های کووید ۱۹، توسط دولت فدرال کانادا معرفی شد. بر اساس این برنامه به کسانی که به دلیل دریافت واکسن‌های تایید شده بهداشت کانادا دچار آسیب‌های جدی یا فوت شده‌اند، غرامت مالی ارائه می‌شود.

این برنامه که توسط یک شرکت خصوصی به نام OXARO اجرا می شود، تا به امروز ۵۶٫۲ میلیون دلار از دولت فدرال دریافت کرده و ۱۱٫۲ میلیون دلار به عنوان غرامت پرداخت کرده است. این برنامه جدا از برنامه جبران آسیب واکسن استان کبک است که از سال ۱۹۸۵ برقرار بوده.