تعداد کسانی که در تورنتوی بزرگ اقدام به استخدام شرکت‌های امنیتی خصوصی می‌کنند، در حال افزایش است. این شرکت‌ها برای مبارزه با سرقت خودرو استخدام می‌شوند.

با توجه به اینکه به طور متوسط هر ۴۰ دقیقه یک وسیله نقلیه در تورنتو به سرقت می‌رود، میزان تماس با شرکت‌های امنیتی برای حفاظت از خودرو و خانه در تورنتوی بزرگ افزایش یافته.

توجه داشته باشید که این سرویس‌های امنیتی جایگزین کار پلیس نیستند، بلکه با ارائه نظارت بیشتر و گزارش فعالیت‌های مشکوک به مجریان قانون، آن را تکمیل می‌کنند.