گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی (WHO) حاکی از کاهش مصرف دخانیات در سراسر جهان است. در سال ۲۰۲۲، در سراسر جهان تقریبا از هر ۵ بزرگسال، یک نفر دخانیات مصرف می‌کرده.

کاهش مصرف دخانیات در کانادا چشمگیر بوده. در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۸ درصد بزرگسالان در کانادا دخانیات مصرف می‌کردند. این آمار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۱ درصد رسیده است.

در کانادا، حدود ۳٫۷ میلیون نفر در حال حاضر از دخانیات استفاده می‌کنند (۲٫۲ میلیون مرد و ۱٫۵ میلیون زن).