دولت آنتاریو به خاطر ارائه طرح تعطیلی برخی از شعب ServiceOntario و جایگزینی آن‌ها با کیوسک‌هایی در فروشگاه‌های بزرگ (مثل Staples)، با انتقادهای فراوانی مواجه شده.

منتقدان می‌گویند که دولت آنتاریو با این کار به جای حمایت از بیزینس‌های کوچک، از شرکت‌های بزرگی مثل Walmart و Staples حمایت می‌کند و این طرح به نوعی حمایت از ثروتمندان است.

سخنگوی دولت استانی در واکنش به این انتقادها اعلام کرده که هنوز هیچ قرارداد جدیدی در خصوص این طرح امضا نشده و این طرح عملی نشده است.