ژان کرتین (Jean Chrétien) نخست وزیر کانادا از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳، اخیرا ۹۰ ساله شده. او در رابطه با صحبت هایی که در مورد کناره گیری جاستین ترودو از نخست وزیری به گوش می رسد، می‌گوید:

«تصمیم گیری در مورد زمان کناره گیری و ترک سیاست ساده، اما بسیار شخصی است.»

همچنین او در بخش دیگری از سخنان خود گفته که با وجود چالش‌های کنونی مانند بحران هزینه زندگی، کانادا به‌ویژه در مقایسه با سایر کشورهای G7 خوب عمل کرده. او خاطرنشان کرد که سیاست اغلب منفی‌تر از آنچه که هست به نظر می‌رسد، زیرا اخبار بد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.