پزشکان هشدار می‌دهند که بحران مراقبت‌های بهداشتی و بخش درمان در کانادا «وحشتناک و غیرانسانی» شده است.

انجمن پزشکی کانادا تاکید می‌کند که اورژانس‌ها در سراسر کشور تحت فشار شدید قرار دارند. این به دلیل ترکیبی از عوامل، از جمله کمبود کارکنان، ازدحام بیش از حد و افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی است.

پزشکان اورژانس این فصل را بدترین فصلی که تجربه کرده اند، توصیف می‌کنند. آن‌ها خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به بحران سیستم مراقبت‌های بهداشتی کانادا هستند.

طبق آمار، بیماران برای بیماری‌های جدی با زمان انتظار طولانی (گاهی اوقات تا ۳۲ ساعت) مواجه هستند. این وضعیت منجر به مرگ بیماران در بخش اورژانس شده. کادر درمان هم به دلیل شرایط استرس‌زا از فرسودگی شغلی رنج می‌برند.