دیروز، ملکه مارگرت دوم رسما از سلطنت دانمارک کناره گیری کرد و پسرش، فردریک پنجم پادشاه جدید دانمارک شد.

دیروز در طی یک مراسم رسمی، نخست وزیر دانمارک فردریک پنجم را پادشاه جدید دانمارک معرفی کرد. هزاران نفر از مردم دانمارک در خارج قصر دور هم جمع شدند و پس از معرفی پادشاه جدید شادی کردند.

ملکه مارگرت ۸۳ ساله، اولین پادشاه دانمارک است که در طی ۹۰۰ سال گذشته، داوطلبانه تاج و تخت را رها کرده.