توباگنینگ در ۴۷ پارک تورنتو ممنوع شده: لیست پارک‌های مجاز

توباگنینگ (Tobogganing) یکی از تفریحات زمستانی محبوب در تورنتو است، اما شهرداری امسال انجام آن را در ۴۷ پارک تورنتو ممنوع کرده. 

بدین ترتیب ساکنان تورنتو می‌توانند تنها از ۲۹ تپه برفی مخصوص برای توباگنینگ استفاده کنند. این ۲۹ تپه در ۲۷ پارک تورنتو واقع شده اند. 

تپه‌های تایید شده بر اساس معیارهای ایمنی انتخاب می‌شوند. این تپه‌ها باید کم‌ترین خطر را داشته و عاری از موانعی مثل درخت و حصار در بین راه باشند. 

اگر شما هم توباگنینگ را دوست دارید و می‌خواهد زمستان امسال آن را تجربه کنید، می‌توانید برای انجام این تفریح زمستانی به پارک‌های زیر سر بزنید:

 1. Adams Park
 2. Bickford Park
 3. Birchmount Park
 4. Bridlewood Park
 5. Burnett Park
 6. Byng Park
 7. Cedarvale Park
 8. Centennial Park
 9. Charlottetown Park
 10. Cornell Park
 11. Fairmount Park
 12. Glendora Park
 13. Glen Stewart Park
 14. Graydon Hall Park
 15. Greenwood Park
 16. L’Amoreaux Sports Complex
 17. Linus Park
 18. Milliken Park
 19. Murison Park
 20. North Bendale Park
 21. Riverdale Park East
 22. Riverdale Park West
 23. Seneca Hill Park
 24. Thomson Memorial Park
 25. Weston Lions Park
 26. Willesden Park
 27. Withrow Park