به دلیل افزایش جمعیت مسلمانان در کانادا، صنعت غذای حلال در کشور به سرعت در حال گسترش است و شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی بیشتر از قبل، تغییراتی در نحوه تهیه محصولات خود ایجاد می‌کنند.

برای حلال تلقی شدن غذا، شرکت‌های تولیدکننده باید قوانین رژیم غذایی اسلامی را رعایت کنند. این شامل نحوه ذبح حیوانات و عدم استفاده از الکل، گوشت خوک و یک سری از بخش‌های بدن حیوانات در مواد غذایی است.

جمعیت مسلمانان کانادا نزدیک به پنج درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند که از سال ۲۰۰۱ بیش از دو برابر شده است.