شهرداری تورنتو تصمیم گرفته برای جبران کسری بودجه، برخی از خدمات برف روبی و پاکسازی معابر را در تورنتو کاهش دهد.

تا حالا اینطور بوده که شهرداری تورنتو طبق برنامه Winter Windrow Clearing Program، توده‌های بزرگ برف را که در انتهای مسیر برف روبی روی هم انباشته می‌شوند، پاکسازی می‌کند.این خدمات در مناطقی مانند نورث یورک، اسکاربورو و اتوبیکو ارائه می‌شود. حالا صحبت بر سر این است که این خدمات متوقف شود.

اگر شهرداری این برنامه را حذف کند سالانه حدود ۱۶ میلیون دلار در هزینه‌هایش صرفه جویی می شود. تقریبا ۲۶۰ هزار خانه در سطح شهر تورنتو از مزایای این سرویس بهره‌مند می‌شود.